Bevezetés a lelki beszélgetésbe, lelki kísérésbe volt a témája annak a képzésnek, melyet május 23-25 között szerveztünk (Szatmári Püspökség, Világiak Irodája) Szokondon, a Szent Ignác Lelkigyakorlatos Házban. Ez is része volt a szentignáci lelkiség és lelkigyakorlat kísérés képzési folyamatának.

Bevezetés a lelki beszélgetésbe, lelki kísérésbe volt a témája annak a képzésnek, melyet május 23-25 között szerveztünk (Szatmári Püspökség, Világiak Irodája) Szokondon, a Szent Ignác Lelkigyakorlatos Házban. Ez is része volt a szentignáci lelkiség és lelkigyakorlat kísérés képzési folyamatának.

Angelika Kretzer, klinikai lelkigondozó és Irene Luster-Haggeney nővér bevezettek a lelki kísérés és beszélgetés lényegébe, hangsúlyozva, hogy a lelki kísérés alapvető keresztény feladat, minden megkeresztelt meg van hívva erre a szolgálatra. Arról is szó volt, hogy lelki beszélgetés létre jöhet spontán, két barát közt, de tervezetten is: lelkigyakorlatban, döntéshelyzetben, valakinek a meglátogatásakor.

Szó volt továbbá arról:

  • hogyan vezessünk egy beszélgetést

  • hogyan fejleszthetjük magunkban a meghallgatás, jelenlét készségét

  • milyen modellt találunk a Bibliában a lelki kíséréshez

Számomra nagyon fontos volt annak hangsúlyozása, hogy a lelki kísérés alapküldetés. Közös keresésről van szó, hogy egyre tudatosabban érzékeljük egész életünket, fény- és árnyoldalaival együtt, így ráérezve arra, hol van a teljesebb élet, ami felé Isten vezetni akar.

Öröm volt az is, hogy nem csak a szatmári egyházmegyéből voltunk, hanem Gyergyóból is ketten, a KÉK csoportból.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla